قلم روتوش کالک یونی ۰.۵ میلی متر

unipin 05

مشخصات :

اندازه

۰.۵ میلی متر