قلم روتوش کالک یونی ۰.۲ میلی متر

unipin 02

مشخصات :

اندازه

۰.۲ میلی متر